Zahvala za donaciju Osnovnoj školi Antun Branko Šimić

Zahvaljujemo osnovnoj školi Antun Branko Šimić prvenstveno na prepoznavanju potrebe, važnosti i doprinosa Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u ovim iznimno opterećujućim i izazovnim okolnostima za mentalno zdravlje djece i adolescenata.
Osnovna škola Antun Branko Šimić organizirala je sajam na kojem su se prikupljala novčana sredstva za Bolnicu.
Zahvaljujemo na angažmanu učenika, roditelja i djelatnika škole u organizaciji i provedbi uspješnog sajma, čime ukazujete na potrebu njegovanja zajedništva i međusobne solidarnosti, te ujedno zahvaljujemo i obitelji koja je darovala papuče.
Novčana sredstva utrošena su za nabavu bolničkih pidžama i madraca za bolničke krevete.
Nove pidžame i papuče kao i zamjena dotrajalih madraca novim madracima osiguravaju kvalitetu i udobnost boravka djece na bolničkom liječenju.
Čestitamo Vam na dosadašnjem humanitarnom radu i želim puno uspjeha u slijedećim humanitarnim akcijama i u novoj 2024. godini.

 

Donacij_škola1

Donacij_škola2

Donacij_škola3