Zahvala za donaciju Organizacijskom odboru Noći knjige 2024.

Želimo zahvaliti Organizacijskom odboru Noći knjige 2024. na donaciji knjiga. Knjige se već naveliko koriste u terapijskom radu logopeda, psihologa i psihijatara, a velik dio knjiga na raspolaganju je djeci u čekaonici dok čekaju na preglede.