Zahvala Studentskoj sekciji za pedijatriju

zahvala_studentska_sekcija_za_pedijatriju

Zahvaljujemo Studentskoj sekciji za pedijatriju što je i ove godine darivala pacijente Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež i uveselila im božićne blagdane koje provode u bolnici.

Hvala Vam!

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež