VIDJETI SEBE IZVANA, A DRUGE IZNUTRA – MENTALIZACIJA U DJECE I ADOLESCENATA I TRETMAN BAZIRAN NA MENTALIZACIJI ZA ADOLESCENTE 25.01.2017. I 1.2.2017.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež i Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju organiziraju stručno predavanje „Vidjeti sebe izvana, a druge iznutra – mentalizacija u djece i adolescenata i tretman baziran na mentalizaciji za adolescente“

Mjesto održavanja skupa: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež – Predavaona, Ulica I. Kukuljevića 11, Zagreb

Datum i vrijeme održavanja skupa: 25.01.2017. i 01.02.2017. 17.30-19.00 sati

Predavač: Prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med.

Kotizacija:

Za članove HUDEDAP-a           60 kn

Ostali                                       75 kn

Koncept mentalizacije integrira spoznaje iz više smjerova u psihoterapiji i znanosti: psihoanalitičke teorije uz najveći utjecaj Bowlbyeve teorije privrženosti, kognitivne znanosti, sistemske teorije, socijalno ekološke teorije, teorije uma. Mentalizacija je neophodna za mentalno zdravlje iz više razloga: omogućava da osvjestimo i osmislimo vlastito iskustvo čime značajno utječe na afektivnu regulaciju, kontrolu impulsa i vlastitog ponašanja; osnažuje osjećaj koherentnosti selfa; doživljaj sebe i drugih kao bića koja su rukovođena unutrašnjim stanjima ima važnu funkciju u uspostavljanju i bivanju u odnosu s drugima te je važna za interpersonalno i socijalno funkcioniranje.

Poremećaji i deficiti mentalizacije posljedica su poglavito poremećaja privrženosti i traume u ranom razvoju, a utječu na pojavu samoozljeđivanja, somatizacijskih poremećaja, poremećaja ličnosti, poremećajima hranjenja, slabe kontrole impulsa s agresivnim i/ili antisocijalnim ponašanjima.

Cilj je predavanja upoznati stručnjake s konceptom mentalizacije koji su prvi definirali Fonagy i Bateman, razvojem ove sposobnosti u djetinjstvu i adolescenciji, prikazati dosadašnje spoznaje i aktualne smjernice za primjenu tretmana baziranog na mentalizaciji u adolescenata.

Stručno predavanje se boduje prema pravilniku Hrvatske liječničke komore i Hrvatske psihološke komore, a komorama ostalih stručnjaka biti će prijavljeno ovisno o interesu sudionika.

Stručno predavanje je namijenjeno stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja i drugima koji se bave djecom i mladima – psiholozima, specijalistima i specijalizantima dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, školske medicine, pedijatrije, obiteljske medicine, javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, stručnim suradnicima u školama i učeničkim domovima, nastavnicima, kao i svim zainteresiranim za ovu temu.

Kontakt osoba za prijave:

Ana Mihajlović, univ.spec. oecc.

Tel: 01/4862-501

E-mail: predavanja@djecja-psihijatrija.hr