USPJEŠNO ZAVRŠEN 1. HRVATSKI KONGRES O MENTALNOM ZDRAVLJU DJECE I MLADIH S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Uspješno završen 1. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem.

Više o kongresu