Prijem djeteta na Bolnički odjel

Naručivanje za dogovoreni prijem djeteta na Bolnički odjel:

 • Centralno bolničko naručivanje
 • Informacije na tel. (01) 4862 511

Pismena suglasnost roditelja ili skrbnika djeteta je nužna za prijem djeteta na Bolnički odjel, kao i za provođenje svih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, uključujući i primjenu medikamentne terapije bolesnika.

PRIJEM DJETETA NA BOLNIČKI ODJEL

Prijem djeteta u bolnicu na Bolnički odjel može biti:

 • Hitan kod akutnih stanja (teža depresija, suicidalno ponašanje, krizna stanja, agitirana stanja, agresivnost koja ugrožava pacijenta i/ili okolinu, samoozljeđivanje, psihotične dekompenzacije)
 • Dogovoreni prijem kada je potrebna opservacija, diferencijalno dinagnostička obrada koju nije moguće realizirati ambulantno, uvođenje i titriranje psihofarmakološke terapije, te ukoliko ambulantnim liječenjem ili liječenjem u Dnevnoj bolnici nije postigla zadovoljavajuća remisija ili se iz nekog razloga liječenje nije moglo provoditi (ADHD, anksiozni poremećaji, opsesivno-kompulzivni poremećaj, depresija, poremećaji hranjenja, poremećaji ponašanja).

DJETETU JE ZA BORAVAK NA ODJELU POTREBNO:

 • pribor za osobnu higijenu (četkica i pasta za zube,šampon,hig.ulošci)
 • donje rublje
 • papuče (bez vezica)
 • pidžama
 • trenirke ili druga odjeća za nošenje tijekom dana
 • ukoliko donosite hranu isključivo u originalnim pakiranjima!

ZABRANJENO JE donošenje i korištenje

 • predmeta kojima se bilo tko može ozlijediti – stakleni predmeti, remenje, škare, noktarice, rašpice, šiljila, šestari i slični oštri predmeti, razne vezice i trake, upaljači i šibice
 • mobilnih telefona
 • vrijednih stvari i predmeta (predaju se prilikom prijema)