• +385 (0)1 4862-503

Psihijatrijska-bolnica-za-djecu-i-mladez-61Timska obrada je dijagnostički postupak koji obuhvaća pregled i obradu multidisciplinarnog tima (dječji i adolescentni psihijatar, psiholog, logoped-defektolog, neurolog i EEG). Multidisciplinarni pristup omogućava procjenu cjelokupnog psihofizičkog funkcioniranja djeteta, postavljanje dijagnoze i određivanje naprikladnijih terapijskih postupaka za svako pojedino dijete.

  • Svi pregledi se obavljaju u jednom danu
  • Najčešće trajanje cjelokupne timske obrade je oko 4 sata, a u iznimnim slučajevima duže
  • U iznimnim slučajevima (nesuradljivost djeteta) preglede je moguće obaviti i tijekom više dana
  • Pratnja roditelja/skrbnika je nužna za kompletiranje timske obrade
  • Raniju medicinsku dokumentaciju, nalaze liječnika, psihologa, defektologa, logopeda, i ostalih stručnjaka, kao i pismeno mišljenje škole, preporuča se donijeti i dati na uvid.

 

Kontakti:

*za naslov email-a(subject): NARUČIVANJE: Prezime i ime pacijenta

  • Tel: (01) 4862-543 u vremenu od 10-14h i 17-18h
  • Narudžbe samo za psihoterapiju (D1 uputnica – psihoterapija, nastavno liječenje)
  • Fax: (01) 4862 529
  • Osobno u prijamnoj ambulanti 8-19h