Timska obrada je dijagnostički postupak koji obuhvaća pregled i obradu dječjeg i adolescentnog psihijatra, psihologa, logopeda-defektologa, neurologa i EEG. Multidisciplinarnim pristupom omogućava se uvid u cjelokupno psihofizičko funkcioniranje djeteta.

  • Svi pregledi se obavljaju ukoliko je moguće u jednom danu
  • Najčešće trajanje cjelokupne timske obrade je oko 4-6 sati
  • U iznimnim slučajevima (nemir, umor djeteta i drugi razlozi) preglede je moguće obaviti i tijekom više dana
  • Preporuča se da dijete na obradu dođe u pratnji roditelja/skrbnika
  • Raniju medicinsku dokumentaciju, nalaze liječnika, psihologa, defektologa, logopeda, pismeno mišljenje škole preporuča se donijeti i stručnjacima dati na uvid.