Svjetski dan prevencije suicida

SvjetskiDanPrevencijeSuicida1

10. rujna obilježava se Svjetski dan prevencije suicida u svrhu podizanja svijesti u javnosti o problemu suicida među stanovništvom.

Kako bi obilježile današanji dan naše psihoginje I.Zečević i I.Bilić su održale  radionicu na bolničkom odjelu na temu suicida kod djece i mladih i jačanja njihovih prilagodbenih kapaciteta.

U radionici je sudjelovala i  Jupi !

U slučaju da sumnjate u prisutnost suicidalnog rizika kod Vašeg djeteta/štićenika, pomoć možete potražiti u Hitnoj ambulanti Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež svaki dan od 0-24 sata!!!

Kontakt broj: 01 48 62 503

U časopisu Medicina Fluminensis objavljen je izvorni znastveni članak naših kolegica „Karakteristike suicidalnog ponašanja djece i adolescenata- prikaz podataka Hitne ambulante Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu tijekom 2019. i 2020. godine“.

Poveznica na članak

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež