Ravnateljica Psihijatrijske bolnica za djecu i mladež dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr.med., spec. psihijatar i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, potpisale su 22. siječnja 2015. ugovor o suradnju ovih dviju institucija kojim pokreću znanstvenu, stručnu i nastavnu suradnju u kojoj će sudjelovati zaposlenici Bolnice i Poliklinike.

Suradnja će se temeljiti na znanstvenoj, stručnoj i nastavnoj izvrsnosti u ostvarivanju zajedničkih projekata/programa u cilju zaštite mentalnog zdravlja djece, i to posebice na:
• Jačanju znanstvenih i stručnih temelja radi poticanja kvalitetne znanstveno istraživačke i stručne/kliničke djelatnosti u obje ustanove;
• Razmjeni i objavi znanstvenih i stručnih rezultata dobivenih zajedničkim istraživanjima u dogovoru i koautorstvu u znanstvenim časopisima iz zajedničkih područja rada u cilju postizanja najboljih rješenja;
• Razmjeni znanstvenih i stručnih iskustava.

Sastanak na kojem je ugovor o suradnji potpisan, održan je u prostorijama Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, a prisustvovali su mu i stručnjaci obiju ustanova.