Stručno znanstveni skup pod nazivom: RAZVOJ I POREMEĆAJI IDENTITETA U ADOLESCENCIJI

Mjesto održavanja skupa: Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb (velika dvorana)

Vrijeme održavanja skupa:

18. rujan 2015. od 12 do 17 sati

Registracija sudionika od 11.30 sati

 

KOTIZACIJA: 400 kuna

Pozivamo Vas na stručno – znanstveni skup pod nazivom RAZVOJ I POREMEĆAJI IDENTITETA U ADOLESCENCIJI.

Jedan od osnovnih razvojnih zadataka adolescencije je stjecanje jedinstvenosti vlastite osobe, odnosno konsolidacija osobnog identiteta. Uslijed velikih bioloških promjena, složenijeg načina razmišljanja, redefiniranja sebe u okviru obitelji, razvoja novih oblika odnosa s vršnjacima i prilagodbe na sve veće zahtjeve obrazovnog sustava, adolescenti u ovoj fazi preispituju sebe i svoju okolinu. Ukoliko se kriza formiranja identiteta u adolescenciji pozitivno razriješi, osoba iz nje izlazi kao samostalna, samovjesna, jedinstvena ličnost sa stabilnim osobnim identietom što je najvažnije dostignuće rane mladosti i zalog budućeg uspješnog razvoja ličnosti.

Ukoliko se kriza identiteta u adolescenciji negativno, nepovoljno riješi, tada se javlja konfuzija ili difuzija identiteta koja podrazumijeva nedostatak integracije koncepta vlastitog selfa i drugih, odnosno osoba ne zna tko je i po čemu se razlikuje od drugih, te predstavlja osnovu za razvoj patologije ličnosti uključujući granični poremećaj ličnosti s čitavim spektrom maladaptivnih i disfunkcionalnih ponašanja.

Ovaj stručni skup je namijenjen specijalistima i specijalizantima dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, pedijatrije, obiteljske, školske medicine, javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, školskim pedagozima, nastavnicima, kao i svim zainteresiranim stručnjacima za ovu temu.

Cilj stručnog skupa je upoznati stručnjake s procesom formiranja identiteta u adolescenciji, kao i odstupanjima u razvoju identiteta što čini osnovu za patologiju ličnosti, te dijagnostičke i terapijske mogućnosti usmjerene na patologiju identiteta u adolescenciji kao osnovne karakteristike poremaćaja ličnosti.

Stručni skup se boduje prema pravilniku Hrvatske liječničke komore i Hrvatske psihološke komore, a komorama ostalih stručnjaka biti će prijavljen ovisno o interesu sudionika.

 

PROGRAM STRUČNOG SKUPA

11.30 – 12.00 Registracija

12.00 – 12.30 Prof. dr. sc. Vlasta Rudan, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: „Adolescencija – današnji pogledi i perspektiva“

12.30 – 13.00 Prof. Klaus Schmeck, Chair of  Department of Child and Adolescent Psychiatry, University of Basel/Switzerland: „Identity disturbance and the development of personality pathology in adolescence“

13.00 – 13.30 Doc. dr. sc. Tomislav Franić, Ambulanta za dječju psihijatriju, Klinika za psihijatriju KBC Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu „Neurobiološke osnove adolescentnih turbulencija u formiranju identiteta“

13.30 – 14.00 Dr. Roman Nikolić, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež: „Subkulturno oblikovanje identiteta u adolescenciji“

14.00 – 14.15 Diskusija

14.15 – 14.45 Pauza

14.45 – 15.15 Doc. dr. sc. Mirjana Graovac, Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju KBC Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci: „Patologija identiteta adolescenata u kliničkoj praksi Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju KBC Rijeka“        

15.15 – 16.00 Dr. Susanne Schlüter-Müller, Department of Child and Adolescent Psychiatry, University of Basel/Switzerland „Treatment of adolescents with severe identity disturbance”             

16.00 – 16.30 Doc. dr. sc. Darko Marčinko, Zavod za personologiju i poremećaje hranjenja, Klinika za psihijatriju KBC Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu „Liječenje  mladih sa smetnjama ličnosti u kasnoj adolescenciji na Zavodu za personologiju i poremećaje hranjenja Klinike za psihijatriju KBC Zagreb“

16.30 – 17.00 Diskusija

Prijava je obavezna zbog ograničenog broja sudionika.

Prijavnicu preuzmite ovdje: Prijavnica – 18.09.2015.

Ispunjeni obrazac prijavnice molimo poslati na e-mail: tajnistvo@djecja-psihijatrija.hr ili na faks: 01 / 4822-501

Podaci za uplatu kotizacije biti će dostavljeni nakon potvrde prijave od strane organizatora.

Kontakt osoba za prijave:

Ana Mihajlović, univ. spec. oec.

Tel: 01/4862-501

 

O PREDAVAČIMA IZ INOZEMSTVA:

Prof. Klaus Schmeck, dr. med. predstojnik je Klinike za dječju i adolescentnu psihijatriju Sveučilišta u Baselu. Voditelj je međunarodnog znanstvenog projekta AIDA (Assessment of Identity Development in Adolescence) koji istražuje razvoj i poremećaje identiteta u adolescenciji koji čine osnovu za razvoj poremećaja osobnosti te primjenu samoocjenskog upitnika za procjenu razvoja identiteta. Trenutno je u tijeku validacija upitnika u različitim zemljama, a suradnik na projektu iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež je prim. dr. Zoran Juretić.

Dr. Susanne Schlüter-Müller, dječji je i adolescentni psihijatar koji radi u privatnoj praksi u Frankfurtu te na Klinici za dječju i adolescentnu psihijatriju Sveučilišta u Baselu. Koautor je znanstvenog projekta AIDA, kao i terapijskog programa za adolescente s težim poremećajima identiteta zajedno s prof. Klausom Schmeckom.