Stručni skup: UČENICI S PSIHIČKIM I INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU, 20.02.2015.

Mjesto održavanja simpozija:
Srednja škola Centar za odgoj i obrazovanje, Zagorska 14, Zagreb (Predavaona)

Vrijeme održavanja simpozija:
20. veljače 2015. od 12 do 17 sati
Registracija sudionika od 11.30 sati

KOTIZACIJA: 150 kuna

Pozivamo vas na stručni skup na temu UČENICI S PSIHIČKIM I INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – INTERDISCIPLINARNA SURADNJA I PODRŠKA DJECI I RODITELJIMA.

Prema podacima SZO oko 20% djece i mladih do 18 godine ima neki od razvojnih, emocionalnih ili ponašajnih problema. Psihičke smetnje djece i mladih se odražavaju na teškoće u svladavanju nastavnih sadržaja i/ili teškoća prilagodbe školskim zadacima i aktivnostima. Učenici s psihičkim i intelektualnim teškoćama u razvoju se u sve većem broju uključuju u redovne osnovne i srednje škole. Postoji niz materijalnih, kadrovskih i drugih preduvjeta koji su nužni za ostvarivanje uspješne edukacijske inkluzije.
Cilj je ovog stručnog skupa upoznati sudionike s najčešćim psihičkim poremećajima djece i mladih koji dovode do teškoća u školovanju, oblicima podrške i vrstama primjerenog programa školovanja na koje dijete ima pravo tijekom svog obrazovanja. Roditelji također trebaju trajnu i cjelovitu podršku tijekom školovanja svojeg djeteta pri čemu značajnu ulogu mogu imati organizirani oblici suradnje između škole, zdravstvenih ustanova, CZSS i obitelji kroz savjetovalište za roditelje.

Stručni skup je namijenjen liječnicima (specijalisti i specijalizanti dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, pedijatrije, obiteljske, školske medicine, javnog zdravstva, liječnici drugih specijalnosti), psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, školskim pedagozima, nastavnicima, kao i svima zainteresiranim stručnjacima za ovu temu.

PROGRAM STRUČNOG SKUPA:

11.30 – 12.00 Registracija sudionika

12.00 – 12.30 Dr. Vlatka Boričević Maršanić:
PSIHIČKI POREMEĆAJI DJECE I MLADIH – VAŽNOST RANE DIJAGNOSTIKE I INTERVENCIJE

12.30 – 13.00 Dr. Davorka Šarić, Dr. Ljiljana Karapetrić Bolfan:
EMOCIONALNI POREMEĆAJI DJECE I ŠKOLSKO FUNKCIONIRANJE

13.00 – 13.30 Dr. Ljubica Paradžik, Dr. Davorka Šarić:
POREMEĆAJI PONAŠANJA DJECE I ŠKOLSKO FUNKCIONIRANJE

13.30 – 13.50 Dr. Zorana Bujas Petković, Dr. Zoran Juretić:
ŠKOLOVANJE UČENIKA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI

13.50 – 14.05 Pauza

14.05 – 14.25 Đana Baftiri, prof.:
UPOZNAVANJE S OSNOVNIM ZNAČAJKAMA FUNKCIONIRANJA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – TKO SU UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

14.25 – 14.40 Petra Međimorec Grgurić, prof.:
PREDUVJETI USPJEŠNE INKLUZIJE UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U REDOVNE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

14.40 – 14.55 Petra Međimorec Grgurić, prof. :
VRSTE PRIMJERENIH PROGRAMA ŠKOLOVANJA UČENIKA S TEŠKOĆAMA

14.55 – 15.35 Petra Međimorec Grgurić, prof., Nikolina Pupić-Grmovšek, prof:
OBLICI PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA
OBLICI PODRŠKE UČENICIMA (Petra Međimorec Grgurić) POMOĆNICI U NASTAVI (Nikolina Pupić-Grmovšek)

15.35 – 15.50 Pauza

15.50 – 16.30 Đana Baftiri, prof.:
SURADNJA I OBLICI PODRŠKE RODITELJIMA UČENIK

16.30 – 16.50 Dr. Nela Ercegović, Dr. Marija Bogadi:
INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U INTEGRACIJI DJECE S PSIHIČKIM INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U REDOVNE ŠKOLE – SURADNJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ŠKOLA, CZSS I RODITELJA/SKRBNIKA

16.50 – 17.00 Rasprava (pitanja i prijedlozi)

Program skupa pogledajte u PDF dokumentu ovdje