Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom: DJETINJSTVO I MLADOST – RAZDOBLJE BEZBRIŽNOSTI I RADOSTI ILI MOŽDA I NE?

Mjesto održavanja skupa:

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Ivana Kukuljevića 11, Zagreb (predavaona)

Vrijeme održavanja skupa:

28. svibanj 2015. od 12 do 16 sati

Registracija sudionika od 11.30 sati

KOTIZACIJA: 200 kuna

Pozivamo Vas na stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom DJETINJSTVO I MLADOST – RAZDOBLJE BEZBRIŽNOSTI I RADOSTI ILI MOŽDA I NE?

Cilj stručnog skupa je upoznati stručnjake i osvijestiti da su psihički poremećaji u djece i adolescenata rastući medicinski i socijalni problem čiji tretman zahtjeva multidisciplinaran i multimodalan pristup.

Djetinjstvo je razdoblje ovisnosti djeteta o njegovu okruženju, ali i snažnog potiska prema odvajanju i individuaciji, procesima koji će se dovršiti na kraju adolescencije. Razvoj u doba djetinjstva i adolescencije rezultat je interakcije bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika, a kompleksnost ovih procesa čini ovaj razvojni period visokorizičkim za pojavu psihičkog morbiditeta.

Psihičke teškoće djece se ponekad površno razumiju ili negiraju od strane roditelja, zdravstvenih i prosvjetnih radnika te drugih stručnjaka koji sudjeluju u skrbi o djeci kao posljedica neznanja, nerazumijevanja, neprihvaćanja. Najvažnije je primijetiti postojanje određenog problema bilo od strane roditelja ili stručnjaka. Djeca i mladi s psihičkim poteškoćama zahtijevaju pomoć i podršku  roditelja, obitelji, škole i šire zajednice u suočavanju s izazovima i krizama odrastavnja kako bi se razvili u zadovoljne,  dobro prilagođene i samopouzdane osobe koje mogu graditi normalne odnose s drugim ljudima.

Namjera stručnog skupa je upoznati stručnjake s ranim znakovima odstupanja u psihičkom razvoju djece i mladih, etiološkim mehanizmima koji su u podlozi te terapijskim mogućnostima.

Ovaj stručni skup je namijenjen specijalistima i specijalizantima dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, pedijatrije, obiteljske, školske medicine, javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, školskim pedagozima, nastavnicima, kao i svim zainteresiranim stručnjacima za ovu temu.

Stručni skup se boduje prema pravilniku Hrvatske liječničke komore i Hrvatske psihološke komore, a od strane Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora će se bodovati ovisno o interesu sudionika.

PROGRAM STRUČNOG SKUPA:

11.30 – 12.00 Registracija sudionika

12.00 – 12.30 Doc. dr. sc. Jasminka Marković, Klinika za dječju i adolescentnu psihijatriju, KBC Novi Sad:
PROCJENA PSIHOPATOLOGIJE KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

12.30 – 13.00 Dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb:
SOMATIZACIJA KOD DJECE I MLADIH

13.00 – 13.30 Dr. Nela Ercegović, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb:
DJEČJA DEPRESIJA – POREMEĆAJ S MNOGO LICA

13.30 – 13.45 Diskusija

13.45 – 14.15 Pauza

14.15 – 14.45 Doc. dr. sc. Tomislav Franić, Klinika za psihijatriju KBC Split, Ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju:
MLADOST, LUDOST – NEUROBIOLOGIJA JEDNE POSLOVICE

14.45 – 15.15 Doc. dr. sc. Katarina Dodig – Ćurković, Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju KBC Osijek:
AUTODESTRUKTIVNA I HETERODESTRUKTIVNA PONAŠANJA ADOLESCENATA – RIZIK ZA PSIHOPATOLOGIJU U ODRASLOJ DOBI

15.15 – 15.45 Dr. Aran Tomac, Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihološ:
POREMEĆAJI SPAVANJA I PSIHOPATOLOGIJA U ADOLESCENCIJI

15.45 – 16.00 Diskusija

Stručni skup je popunjen.