STRUČNI SKUP POD NAZIVOM: HITNA STANJA U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ PSIHIJATRIJI

Mjesto održavanja skupa: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Ulica Ivana Kukuljevića 11, Zagreb (predavaona)

Vrijeme održavanja skupa: 27. siječanj i 3. veljače 2016. godine od 12 do 16 sati

Registracija sudionika od 11.30 sati

KOTIZACIJA: 120 kuna

Pozivamo Vas na stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom: HITNA STANJA U DJEČJOJ I ADOLESCENTNOJ PSIHIJATRIJI.

Cilj stručnog skupa je upoznati stručnjake s najučestalijim hitnim stanjima u dječjoj i adolescetnoj psihijatriji koje zahtijevaju hitnu procjenu mentalnog statusa, brzu stabilizaciju i odluku o daljnjem liječenju bilo u bolničkoj ili izvanbolničkoj skrbi. Prikazati će se specifičnosti hitnih stanja kod djece i adolescenata, rizični čimbenici, postupci koje mogu primjeniti osobe i stručnjaci prvog kontakta do dolaska u hitnu psihijatrijsku skrb te intervencije u okviru hitne psihijatrijske skrbi.

Stručni skup je namijenjen nastavnicima, stručnim suradnicima u školama i učeničkim domovima, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, specijalistima i specijalizantima školske medicine, dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, pedijatrije, obiteljske medicine, javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, kao i svim zainteresiranim stručnjacima za ovu temu.

PROGRAM STRUČNON SKUPA:

11.30 – 12.00 Registracija

12.00 – 12.30 Dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. Zoran Juretić: „Hitna stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji“

12.30 – 13.00 Dr. Iris Foller Podobnik, dr. Josip Podobnik, dr. Svebor Javornik: „Agresivno ponašanje kod djece i adolescenata“

13.00 – 13.30 Dr. Ljubica Paradžik, prim. dr. sc. Zorana Bujas Petković: „Hitna stanja kod neurorazvojnih poremećaja – ADHD, intelektualne teškoće, poremećaji iz autističnog spektra“

13.30 – 13.45 Diskusija

13.45 – 14.15 Pauza – osvježenje

14.15 – 14.45 Dr. Davorka Šarić, dr. Ljiljana Karapetrić Bolfan, dr. Iva Radoš: „Hitna anksiozna stanja kod djece i adolescenata“

14.45 – 15.15 Dr. Nela Ercegović, dr. Nikolina Antonia Domokuš: „Depresija i suicidalnost u djece i adolescenata“

15.15 – 15.45 Dr. Alen Andrić, dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, mr.sc. Iva Zečević, prof.: „Ostala hitna stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji – somatoformni, konverzivni i disocijativni poremećaji, zlostavljanje i zanemarivanje“

15.45 – 16.00 Završna diskusija

Stručni skup je u oba termina popunjen.