21.01.2015. Stručni skup: PERFEKCIONIZAM

Mjesto održavanja simpozija:
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11, Zagreb (Predavaona)

Vrijeme održavanja simpozija:
od 14 do 16 sati

Perfekcionizam je nerealistična težnja osobe da bude savršena u nekim ili svim područjima života. Perfekcionizam uključuje izražen motiv za postignućem, iracionalan, apsolutistički zahtjev prema sebi da se bude savršen/a, sitničavost, opsesivno bavljenje detaljima i preispitivanje ispunjavanja samonametnutih, nedostižnih, kontinuirano promjenjivih ciljeva, pretjeranu samokritičnost, intenzivnu zabrinutost i strah od neuspjeha, te prateći osjećaj krivnje i srama.

Cilj predavanja je upoznati sudionike s pozitivnim i negativnim perfekcionizmom, kako spriječiti destruktivan utjecaj negativnog perfekcionizma, te pomoći osobi da mobilizira pozitivne aspekte ove tendencije, razvije pozitivnu sliku o sebi, samoprihvaćanje, te prevlada osjećaja srama i nesigurnosti.

Stručni skup je namijenjen specijalistima i specijalizantima dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, pedijatrije, obiteljske, školske medicine, javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, školskim pedagozima, nastavnicima, kao i svim zainteresiranim stručnjacima za ovu temu.

13:30 – 14.00  Registracija sudionika

14.00 – 14.20  Dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med., Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež: Perfekcionizam – crta ličnosti ili poremećaj – gdje je granica?

14.20 – 14.50  Ana Staničić, prof. psihologije, Centar za kognitivno-bihevioralnu terapiju, Zagreb: Perfekcionizam – motivator ili saboter

14.50 – 15.20  Dr. Ljubica Paradžik, Dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med., Dr. Davorka Šarić, Dr. Nela Ercegović, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež: Prikaz kognitivno-bihevioralne terapije perfekcionizma kod djece i adolescenata

15.20 – 15.50  Aran Tomac, dr. med., spec psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju, Klinika za psihološku medicinu, KBC Zagreb: Dobar, bolji, najgori – perfekcionizam u kliničkoj praksi

15.50 – 16.00  Diskusija