Stručni skup: Mentalno zdravlje djece u suvremenom društvu

Mjesto održavanja:
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Ulica Ignjata Đorđića, 26

Vrijeme održavanja:
20. ožujka 2015. od 12.30 do 16.30 sati
(registracija sudionika od 12.00 sati)

KOTIZACIJA: 100 kuna
*Kotizacija uključuje pravo sudjelovanja u svim aktivnostima stručnog skupa, popratne konferencijske materijale te osvježenje u pauzama.

Djetinjstvo je razdoblje najveće ovisnosti djeteta o njegovu okruženju. Stoga se promjene u djetetovom okruženju (obitelj, škola, šira zajednica, suvremene tehnologije) odražavaju na mentalno zdravlje djeteta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 20% djece i mladih do 18 godine ima neki od oblika razvojnih, emocionalnih ili ponašajnih problema, koji negativno utječu na rast i razvoj djece, uspjeh u školi, odnose unutar obitelji i s vršnjacima.

Kako pomoći djetetu u prepoznavanju i regulaciji vlastitih osjećaja, poznavanju i jačanju svojih kompetencija, rješavanju problema te razvijanju socijalnih vještina jer stjecanje prijatelja važnije je nego što se misli, a biti ustrajan i znati se suočiti s neuspjehom spada u najvrednije lekcije u djetinjstvu. Pokazalo se da je podrška odraslih (roditelja i učitelja) ključni zaštitni čimbenik u suočavanju s poteškoćama i krizama odrastanja. Zato je važno pomoći roditeljima i školi u suočavanju s emocionalnim i ponašajnim problemima djece.

Ovaj stručni skup je namijenjen specijalistima i specijalizantima dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, pedijatrije, obiteljske, školske medicine, javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, školskim pedagozima, nastavnicima, kao i svim zainteresiranim stručnjacima za ovu temu.

STRUČNI SKUP SE BODUJE PREMA PRAVILNIKU HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE, HRVATSKE PSIHOLOŠKE KOMORE I HRVATSKE KOMORE EDUKACIJSKIH REHABILITATORA.

PROGRAM:

12.00 – 12.30 Registracija sudionika

12.30 – 13.00 Dr. Davorka Šarić, dr. Ljubica Paradžik i dr. Ljiljana Karapetrić Bolfan,
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež
Anksiozno i depresivno dijete – uzroci te kako pomoći djetetu, obitelji i školi?

13.00 – 13.30 Dr. sc. Bruna Profaca i Sena Puhovski, prof.,
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
Roditeljski stres – kakvu podršku trebaju roditelji?

13.30 – 14.00 Rasprava

14.00 – 14.30 Pauza

14.30 – 15.00 Dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić i dr. Antonija Nikolina Domokuš, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot
Nemirno, impulzivno i razdražljivo dijete – diferencijalna dijagnostika i tretman

15.00 – 15.30 Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Tea Brezinšćak, mag. psych. i Ana Marija Španić, mag. psych., Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
Izazovi odrastanja uz suvremene tehnologije – podrška djeci uključenoj u elektroničko nasilje

15.30 – 16.00 Dr. Domagoj Štimac, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
Sport kao terapijska podrška traumatiziranoj djeci

16.00 – 16.30 Završna rasprava

Prijava sudionika:
Prijava je obavezna zbog ograničenog broja sudionika.
Ispunjeni obrazac prijavnice molimo poslati na e-mail: tea.brezinscak@poliklinika–djeca.hr

Kontakt osoba za prijave: Tea Brezinšćak, mag. psych. (tel. 01 3457 518)

Podaci o uplati kotizacije biti će vam dostavljeni pri potvrdi prijave.
Potvrdu o uplati kotizacije molimo dostaviti na navedeni e-mail
najkasnije 7 dana nakon primitka potvrde o prijavi.

Obrazac za prijavu