Stručni skup: „EMOCIONALNE TEŠKOĆE DJECE I MLADIH“ u Daruvaru

Prim. Ljubica Paradžik, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije i Ana Kordić, mag. psych., klinički psiholog Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež sudjeluju na Stručnom skupu “Emocionalne teškoće djece i mladih” u Daruvaru s ciljem promicanja zdravlja i dobrobiti djece te emocionalnog opismenjavanja djece u osnovnim školama i vrtićima.

Letak POP UP 2019. Daruvar