specijalističko-konzilijarni odjel

Tel. za informacije: (01) 4862 503
Tel. za naručivanje: (01) 4862 543 (u vremenu od 10-14h sati i 17 -18h)
Voditeljica: Prim. Marija Bogadi, dr. med.,specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije i subspec. psihoterapije – tel (01) 4862 533
Glavna med. sestra: Josipa Iljkić Guttler, mag. med. techn.

Specijalističko-konzilijarni odjel čine ambulante dječjih i adolescentnih psihijatara, psihologa, logopeda-defektologa, neurologa i EEG laboratorij.

Stručnjaci obavljaju dijagnostiku i ambulantno liječenje djece i mladih s različitim psihičkih poremećajima kod kojih nije indicirano bolničko liječenje ili intenzivan tretman u dnevnoj bolnici. Dijete se pri tom ne izdvaja iz svojeg okruženja nego ostaje unutar obitelj i šireg društva, na tretmane dolazi samo u zakazane termine.

Ambulanta u Domu zdravlja Zagreb-Zapad (Črnomerec), Prilaz Baruna Filipovića 11, ima stručni tim kojeg čine dječji i adolescentni psihijatar, psiholog, logoped, medicinska sestra, a koji obavlja iste dijagnostičke i terapijske postupke kao i ostali stručnjaci SKZZ.

Timska obrada je dijagnostički postupak koji obuhvaća pregled i obradu dječjeg i adolescentnog psihijatra, psihologa, logopeda-defektologa, neurologa i EEG. Multidisciplinarnim pristupom omogućava se uvid u cjelokupno psihofizičko funkcioniranje djeteta.

 • Svi pregledi se obavljaju ukoliko je moguće u jednom danu
 • Najčešće trajanje cjelokupne timske obrade je oko 4-6 sati
 • U iznimnim slučajevima (nemir, umor djeteta i drugi razlozi) preglede je moguće obaviti i tijekom više dana
 • Preporuča se da dijete na obradu dođe u pratnji roditelja/skrbnika
 • Raniju medicinsku dokumentaciju, nalaze liječnika, psihologa, defektologa, logopeda, pismeno mišljenje škole preporuča se donijeti i stručnjacima dati na uvid.

Terapijski postupci koji se obavljaju u okviru Specijalističko-konzilijarnog odjela su:

 • individualna psihoterapija
 • obiteljska terapija
 • logopedska terapija

Timska sinteza je tjedni sastanak multidisciplinarnog tima na kojem se daju prikazi pacijenata nakon timske obrade, donose zajedničke odluke o konačnim dijagnozama te preporukama za liječenje i školovanje, kao i raspravlja o terapijskim intervencijama za bolesnike uključene u različite oblike tretmana. Supervizija psihoterapija se kontinuirano provodi u bolnici, a vodi je primarijus, doktor znanosti, specijalist psihijatar, subspecijalist psihijatrije, grupni analitičar i edukator.

Liječimo:

 • anksiozne poremećaje (separacijske teškoće, različite fobije, ispitna i socijalna anksioznost, generalizirana anksioznost, panični poremećaj, opsesivno kompulzivni poremećaj, elektivni mutizam)
 • depresiju i različita depresivna stanja
 • hiperkinetski poremećaj ili ADHD
 • prkosljivost
 • poremećaje ponašanja
 • somatoformne poremećaje (tjelesne pritužbe bez organske bolesti npr. tenzijske glavobolje)
 • tikove
 • enurezu i enkoprezu
 • disocijativne i konverzivne poremećaje
 • posljedice psihotraume (akutna reakcija na stres, posttraumatski stresni poremećaj)
 • prepsihotična i psihotične stanja koja ne zahtjevaju bolničko liječenje
 • poteškoće s učenjem usljed emocinalnih tegoba

Radno vrijeme organizirano je u dvije smjene kako bi bilo prilagođeno potrebama djece i roditelja te različitim školskim turnusima, odnosno radnom vremenu roditelja.

Liječnici i stručnjaci Radno vrijeme
 prim. Marija Bogadi, dr.med., spec. psihijatar,subspec. socijalne psihijatrije i subspec. psihoterapije

Iris Foller-Podobnik dr. med. spec. psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Margita Lončar dr. med., spec. neurolog, subspec. epileptolog

Natalia Koparan, mag.act.soc.

 

 

 

Ponedjeljak, srijeda: 12 – 20h

Utorak, četvrtak, petak: 8 – 16h

 

 

 

 

Ana Miljak, logoped Ponedjeljak, srijeda 8 – 16h

Utorak, četvrtak: 12-20h 20h

Petak naizmjenično

Ljiljana Dufek, dr. med., spec. psihijatar,subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

prim. Ljubica Paradžik, dr.med., spec. psihijatar,subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Mirjana Bjedov, dr. med., spec. psihijatar, subspec. psihoterapije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Ivana Bilić, psiholog

Ponedjeljak, srijeda, petak: 8 – 16h

Utorak, četvrtak: 12 – 20h

Davor Filipan, logoped Ponedjeljak, srijeda: 12 – 20h

Utorak, četvrtak: 08 – 16h

Petak naizmjenično

Dr. sc. Iva Zečević, klinički psiholog Ponedjeljak – četvrtak: 8 – 16h, Petak 12 – 20h
Valentina Deuš Miličić, psiholog Ponedjeljak-petak: 8-12h

 

Ambulanta u Domu zdravlja Zagreb-Zapad (Črnomerec) Prilaz Baruna Filipovića 11

Liječnici Radno vrijeme
prim. Nela Ercegović dr. med., spec. psihijatar, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

Višnja Škevin, klinički psiholog

Sanja Taradi, defektolog-logoped

Ponedjeljak, srijeda: 12 – 20h

Utorak, četvrtak, petak: 8 – 16h