Savjeti za učenje

 1. Prije učenja se uvjerite da dijete ima zadovoljene osnovne fiziološke potrebe (odmoreno/naspavano, sito)
 2. Uklonite sve distraktore koji mogu utjecati na pažnju (ugasite TV i računalo, uklonite mobitel i dr.)
 3. Zajedno napravite dnevni raspored učenja i pridržavajte ga se
 4. Pomozite mu organizirati bilješke, skice, razdijeliti gradivo u manje cjeline, ispisati i označiti najbitnije dijelove
 5. Osigurajte pauze (5-10 min.) između lekcija, a samo učenje pojedine lekcije neka traje do 40 min.
 6. Budite strpljivi ako djetetu ne ide neki dio gradiva ili ako zaboravi zadaću (suptilno ga podsjetite)
 7. Dajte mu jasne i jednostavne upute, a ako je potrebno ponovite ih više puta, no parafrazirajte ih
 8. Ako krivo napravi zadaću – uputite ga na greške, ne tražite da radi sve ispočetka
 9. Budite dosljedni i u primjeni postavljenih pravila
 10. U pomoć uključite i druge članove obitelji (starije braću i sestre, drugog roditelja)
 11. Nagradite dijete za uspjeh, npr. osmijehom, tapšanjem po ramenu, igračkom koju je dugo htjelo, a često koristite pohvalu (npr. bravo ili odlično si to napravio i dr.) – ZAPAMTITE – nagrada treba biti u skladu s uloženim trudom !

Savjeti1

Savjeti2