Obavijest o zamjeni termina predavanja 28.4. i 20.5.2022.

28.4.2022. u 13 sati Konstruktivno rješavanja sukoba

20.5.2022.  u 13 sati Komunikacija medicinske sestre/tehničara s pacijentom u psihozi uz prikaz slučaja

Prijava-plana-trajnog-strucnog-usavrsavanja-za-2022.-Psihijatrijska-bolnica-za-djecu-i-mladez