Prijava plana trajnog usavršavanja za medicinske sestre

Odgađa se predavanje Humano sputavanje koje se trebalo održati 20.3.2020. Novi termin predavanja bit će objavljen naknadno.