Predavanje planirano za 19.2.2021. na temu Roditeljsko ponašanje i problemi u ponašanju kod adolescenata odgađa se do daljnjeg. Informacije o novom terminu biti će objavljene naknadno na stranicama Bolnice.