PROFESIONALNI STRES STRUČNJAKA U RADU S DJECOM I MLADIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I NJIHOVIM OBITELJIMA I SURADNJA STRUČNJAKA U OTEŽANIM UVJETIMA RADA

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež i Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, Zagorska 14 organiziraju Stručni skup PROFESIONALNI STRES STRUČNJAKA U RADU S DJECOM I MLADIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Mjesto održavanja skupa: Hrvatski liječnički zbor – Velika dvorana Šubićeva 9, Zagreb

Vrijeme održavanja skupa: 08. ožujka 2017. od 11 do 16.00 sati

Kotizacija: 280 kn

Profesionalni pomagači su stručnjaci koji se u svom svakodnevnom radu susreću s veoma širokim rasponom problema i poteškoća, što ih stavlja pred stalne izazove, ali može biti i izvor stresa.

Profesionalni stres je jedan od najznačajnijih čimbenika koji vode u sindrom sagorijevanja na poslu  (burnout-a). Sagorijevanje na poslu je posljedica dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu, a češće su mu izloženi pomagači skloni idealiziranju svoga zanimanja,  izrazito visokih očekivanja, perfekcionisti,  a posebice oni koji nisu u stanju postaviti svoje granice u odnosu na posao. Uzroke sagorijevanja na poslu čine: osobine pomagača, osobine klijenta, uvjeti rada, organizacija rada i psihosocijalna klima.

Posljedice s sagorijevanja kod pomagačkih profesija negativno djeluju na njihov osobni i profesionalni život. Mentalno zdravlje profesionalnih pomagača predstavlja neophodan preduvjet kvalitete njihovog rada i života općenito. Stoga, treba jačati njihovu svijest o vlastitoj odgovornosti i skrb o vlastitom mentalnom zdravlju, ali i poslodavaca.

Temi stresa profesionalnih pomagača u radu s djecom mladima te članovima njihovih obitelji s teškoćama u razvoju ne posvećuje se dovoljno pažnje. Obzirom da se radi o zanemarenoj, ali iznimno važnoj temi, odlučili smo se organizirati ovaj stručni skup.

PROGRAM:

10:30– 11:00 Registracija

11:00 – 11:15 Pozdravna riječ

11:15 – 11:45 Prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež: Sindrom iscrpljenosti-izgaranja stručnjaka koji rade s djecom i mladima s teškoćama u razvoju i  njihovim obiteljima – uzroci i posljedice

11:45 – 12:15 Tanja Dejanović Šagadin, prof.psih., Centar za odgoj i obrazovanje “Goljak”: Radni stres – specifičnosti rada s učenicima s teškoćama u razvoju

12:15 – 12:45 Doc. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković, Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju, Klinički bolnički centar Osijek: Burnout dječjih i adolescentnih psihijatara u RH – tko je odgovoran?

12:45 – 13:15 Dr. Ljiljana Tirić Čihoratić, Služba za školsku i adolescentnu medicinu, NZJZ Dr. A. Štampar: Uloga školskog liječnika u radu  školskih povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta

13:15 – 13:30 Rasprava – pitanja, komentari i prijedlozi

13:30 – 14:00 PAUZA – OSVJEŽENJE

14:00 – 14:30 Ivona Salaj, prof. savjetnica u Uredu pravobraniteljice za djecu: Težak roditelj – perspektiva roditelja, odgojno-obrazovnih radnika i učenika

14:30 – 15:00 Mr.sc. Đana Baftiri. prof., Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje: Utjecaj pozitivne školske i organizacijske klime i strategije suočavanja s teškim roditeljem – primjer iz prakse

15:00 – 15.30 Dr. Elizabeta Radonić, Centar za mentalno zdravlje DZ Zagreb – Zapad: Očekivanja roditelja, skrbnika, stručnjaka – mogući izvor stresa

15:30 – 16:00 ZAVRŠNA RASPRAVA I EVALUACIJA SKUPA

Stručni skup se boduje prema pravilniku Hrvatske liječničke komore i Hrvatske psihološke komore, a komorama ostalih stručnjaka biti će prijavljen ovisno o interesu sudionika.

Prijava je obavezna zbog ograničenog broja sudionika.

Podaci za uplatu kotizacije bit će dostavljeni nakon potvrde prijave od strane organizatora.

Prijavnica skup 08.03.2017.

Ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: predavanja@djecja-psihijatrija.hr ili na faks: 01 / 4822-501