Prof. dr.sc. Marc H.M. Hermans predsjednik sekcije za psihijatriju Europskog udruženja liječnika specijalista (UEMS) posjetio Bolnicu

Prof. dr.sc. Marc H.M. Hermans, dječji i adolescentni psihijatar koji od 2011. godine obnaša dužnost predsjednika sekcije za psihijatriju Europskog udruženja liječnika specijalista (UEMS) je u ponedjeljak 16. veljače 2015.goodine posjetio Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež. U Bolnici su ga ugostili ravnateljica dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, zamjenik ravnateljice i voditelj Bolničkog odjela prim. dr. Zoran Juretić, voditeljica Dnevne bolnice prim. dr. sc. Zorana Bujas Petković i voditeljica Specijalističko-konzilijarnog odjela dr. Ljubica Paradžik te specijalizantica dječje i adolescentne psihijatrije iz Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot dr. Nikolina Antonija Domokuš koja u Bolnici obavlja dio specijalističkog usavršavanja. Tijekom boravka prof. Hermans se upoznao s povjesnim razvojem i sadašnjim radom Bolnice te specifičnostima dijagnostike i liječenja djece i mladih u svim odjelima bolnice.

Profesor Hermans je psihoterapeut sa edukacijom iz obiteljske, sistemske, psihoanalitičke i grupne psihoterapije te transakcije analize. Područje interesa mu je rad sa adolescentnima, te radi u privatnoj praksi kao i u centru za djecu sa mentalnom retardacijom u Mechelenu i Sint-Niklaasu u Belgiji.

Tijekom boravka u Zagrebu prof. Hermans je bio voditelj i predavač na tečaju o psihoterapijskim pravcima i tehnikama koji se odražao u Klinici za psihijatriju Vrapče kao dio zajedničkog projekta Hrvatskog psihijatrijskog društva i UEMS-e pod nazivom „Psychotherapy to go!“. Jedan od ciljeva sekcije za psihijatriju UEMS-e je primjena visokih standarda u razvoju, provedbi i usklađenju programa specijalističkog usavršavanja, kao i trajnog stručnog usavršavanja te kvaliteta psihijatrijske prakse zbog čega je pokrenut navedeni projekt. Sudionici su bili specijalizanti dječje i adolescentne psihijatrije te specijalizanti psihijatrije.

Predavači su uz prof.dr.sc. Marc H.M. Hermansa bili istaknuti stručnjaci iz područja psihoterapije iz Hrvatske prof.dr.sc. Slađana Strkalj Ivezić, prof.dr.sc.Vlasta Rudan, prof.dr.sc.Rudolf Gregurek, dr. Stanislav Matačić te EU dr. Fritz Hohagen, dr. Christa Schaff prof. dr.sc.Gilbert Lemmens, a dr. Nikolina Antonija Domokuš je u praktičnom dijelu tečaja imala prikaz psihoterapijskog rada s adolescentnim pacijentom.