Vrijeme održavanja svih predavanja je u 14:00 h

 27.01.2023. 

Mr. sc. Iva Zečević, prof. klinički psiholog: Komunikacijske vještine u radu s djecom, adolescentima i roditeljima

24.02.2023.

Iva Zrinka Kordić,  dr.med, specijalist psihijatar: Osnovni principi u pružanju prve pomoći ozlijeđenim osobama kao i u akcidentnim stanjima

31.03.2023.

Katarina Šutalo, prof. psiholog: Prediktori suicidalnosti u djece i adolescenata

21.04.2023.

Ivana Kober Vrbat, prof. psiholog: Traumatizirana djeca, smjernice za stručnjake koji rade na procesu izdvajanja i smještaja djece izvan obitelji, smjernice psihološke pomoći

26.05.2023. 

Natalia Koparan, mag. socijalnog rada: Tugovanje kod djece – prepoznavanje, razumijevanje i podrška

16.06.2023. 

Nela Ercegović, prim. dr.med, specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije: Samoozljeđivanje u adolescenciji

20.10.2023.

Ljiljana Karapetrić Bolfan ,  dr.med, specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije: Kombinacije psihofarmaka u djece i adolescenata – novija istraživanja

16.11.2023.

Prim. dr.sc. Josip Podobnik. dr. med, specijalist psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije: Suicidalnost odvojena od depresije

24.11.2023.

Nikolina Brnjas, bacc.med.techn., : Uloga psihoedukacije u tretmanu psihičkih poremećaja

15.12.2023.

Davor Filipan, prof. logoped: Logopedska terapija poremećaja ritma i tempa govora (logopedska terapija mucanja i brzopletosti)