Pratnja i posjete: Pratnja pri porodu, roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima obvezni su EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti na uvid ovlaštenoj osobi pružatelja zdravstvene zaštite. Pratnja pri porodu, te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima, a nisu preboljeli bolest COVID-19 unazad 9 mjeseci te nisu cijepljeni, sami plaćaju testiranje te se testiraju prije dolaska u zdravstvenu ustanovu, dok roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom na teret HZZO-a, testiraju se također na teret HZZO-a temeljem uputnice izabranog liječnika.

4 EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezne predočiti nužne osobe u pratnji maloljetnih pacijenata, kao i nužne osobe u pratnji odraslih osoba koje se zbog narušenog zdravstvenog stanja ne mogu same bez pratnje sigurno kretati u zdravstvenoj ustanovi. EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezna predočiti djeca u dobi do 12 godina koja su u pratnji pacijenata jer nemaju s kime ostati kod kuće, kao i djeca u dobi do 12 godina u posjeti hospitaliziranim roditeljima/skrbnicima, braći i sestrama.