Pozivi na dostavu ponude – prehrana i usluge tekućeg održavanja informatičke opreme

Poziv na dostavu ponude – prehrana

Hrana i srodni proizvodi
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Mliječni proizvodi
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Voće, povrće i srodni proizvodi
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Zamrznuta riba, riblji fileti, ostalo riblje meso i prerađeno povrće
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik

Poziv na dostavu ponude – usluge tekućeg održavanja informatičke opreme i telefonije
Ponudbeni list
Poziv za dostavu ponude
Troškovnik