S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju posjete djeci su organizirane na slijedeći način:

 

  • Posjetu je potrebno prethodno telefonski najaviti za točno određeno vrijeme u danu, Tel.broj: 4862 511 (za djecu na adolescentnom odjelu te malom odjelu)
  • Posjete se odvijaju svakodnevno i vikendom u periodu od 14:30 h do 17:30 h, u trajanju od 15 minuta u dvorištu bolnice (u slučaju kiše postavljen je šator i novokonstruirana kućica na dvorištu)
  • posjete hospitaliziranim pacijentima obvezni su EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti na uvid ovlaštenoj osobi pružatelja zdravstvene zaštite
  • Posjeta je ograničena na jednu osobu, kako bi se što više smanjio rizik eventualne zaraze Covidom 19
  • Prije posjete se ispunjava obrazac epidemiološke anamneze koji možete preuzeti u elektronskom obliku na našoj stranici te ispuniti prije dolaska
  • Osoba koja dolazi u posjetu obavezna je imati zaštitnu masku za lice tijekom cijelog trajanja posjete te održavati preporučenu udaljenost
  • Molimo Vas da poštujete dogovorene termine posjeta, budući da je u određenom vremenu posjeta omogućena samo jednom djetetu
  • Za djecu koja NISU trenutno u opservaciji (čekanje nalaza PCR testa) , izolaciji (covid pozitivni) ili samoizolaciji (kontakt sa covid pozitivnom osobom), moguće su posjete jednog roditelja /skrbnika kroz 15 minuta u točno dogovoreno vrijeme. Vrijeme posjeta se dan unaprijed dogovara pozivom na broj 4862-511 a mogu se realizirati u periodu od 15.30 do 17.30 sati.

Hvala!

Nove upute za pacijente – COVID 19

Covid-19

Pročitajte sve upute vezane uz naručivanje i dolazak na pregled u našu bolnicu za vrijeme trajanja epidemije.

Kako se naručiti

Što napraviti prije dolaska u bolnicu

Došli smo na pregled u bolnicu – koja je procedura?

Hitni pregled

Posjete djeci