Posjete se odvijaju radnim danom i vikendom u periodu od 15:30 h do 17:30 h.

Hvala!

Nove upute za pacijente – COVID 19

Covid-19

Pročitajte sve upute vezane uz naručivanje i dolazak na pregled u našu bolnicu za vrijeme trajanja epidemije.

Kako se naručiti?

Telefonske informacije

Kako se naručiti – osobe s posebnim statusom osiguranja?

Što napraviti prije dolaska u bolnicu

Došli smo na pregled u bolnicu – koja je procedura?

Hitni pregled

Posjete djeci