PERFEKCIONIZAM – ŽELJETI VIŠE, OSTVARITI MANJE

Pozivamo Vas na stručni skup pod nazivom „Perfekcionizam – željeti više, ostvariti manje“ u organizaciji Psihijatrijska bolnice za djecu i mladež i Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju.

Mjesto održavanja skupa: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Predavaona

Vrijeme održavanja skupa: 22. veljače 2017. od 12 do 16.30 sati

KOTIZACIJA:

Za članove HUDEDAP-a            120 kn

Ostali                                        160 kn

Perfekcionizam je nerealistična težnja osobe da bude savršena u nekim ili svim podrucjima života. Perfekcionizam uključuje usmjerenost na visoku razinu postignuća, iracionalan i apsolutisticki zahtjev prema sebi da se bude savršen/a, sitničavost, opsesivno bavljenje detaljima i preispitivanje ispunjavanja samonametnutih, nedostižnih, kontinuirano promjenjivih ciljeva, pretjeranu samokritičnost, intenzivnu zabrinutost i strah od neuspjeha, te prateci osjećaj krivnje i srama.

Cilj skupa je upoznati sudionike s pozitivnim i negativnim perfekcionizmom, kako sprijeciti destruktivan utjecaj negativnog perfekcionizma, te pomoci osobi da mobilizira pozitivne aspekte ove tendencije, razvije pozitivnu sliku o sebi, samoprihvacanje, te prevlada osjećaj srama i nesigurnosti.

Stručni skup je namijenjen stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja i drugima koji se bave djecom i mladima –  specijalistima i specijalizantima dječje i adolescente psihijatrije, psihijatrije, školske medicine, pedijatrije, obiteljske medicine, javnog zdravstva, liječnicima drugih specijalnosti, psiholozima, socijalnim pedagozima, rehabilitatorima i logopedima, socijalnim radnicima, stručnim suradnicima u školama i učeničkim domovima, nastavnicima, kao i svim zainteresiranim za ovu temu.

Program:

11.30 – 12.00 Registracija

12.00 – 12.40 Ana Staničić, prof.: Perfekcionizam – motivator ili saboter

12.40 – 13.20 Prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med.: Perfekcionizam – psihopatologija i klasifikacija

13.20 – 14.00 Ljubica Paradžik, dr. med.: KBT perfekcionizma – prikaz slučaja

14.00 – 14.15 Diskusija

14.15 – 14.45 Pauza

14.45 – 15.25 Ljiljana Karapetrić Bolfan, dr. med.: „Dobar, bolji, najgori“ – psihodinamski pristup perfekciozimu

15.25 – 16.05 Mr.sc. Iva Zečević, prof., Davorka Šarić, dr. med.: „Kad četvorka nije dovoljno dobra“ – pristup djetetu s perfekcionističkim tendencijama u nekliničkoj populaciji (škole, savjetovališta, dječji domovi…) – prevencija, savjetodavni rad s djetetom, roditeljima/skrbnicima

16.05 – 16.30 Završna diskusija i evaluacija

Stručni skup se boduje prema pravilniku Hrvatske liječničke komore i Hrvatske psihološke komore, a komorama ostalih stručnjaka biti će prijavljen ovisno o interesu sudionika.

Prijava je obavezna zbog ograničenog broja sudionika.

Perfekcionizam 22.02.2017. – prijavnica

Podaci za uplatu kotizacije bit će dostavljeni nakon potvrde prijave od strane organizatora.

Ispunjenu prijavnicu poslati na e-mail: predavanja@djecja-psihijatrija.hr ili na faks: 01 / 4822-501