OSNOVANO HRVATSKO DRUŠTVO ZA MENTALNO ZDRAVLJE DJECE I ADOLESCENATA HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

U prostorijama Hrvatskoga liječničkoga zbora u Zagrebu je dana 18.09.2015. godine održana Osnivačka škupština Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata HLZ-a (HDMZDA-HLZ) na temelju odluke 9. sjednice Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora od 13. lipnja 2015. godine kada je odobren prijedlog Inicijativnog odbora.

Članovi novoosnovanog HDMZDA-HLZ su dječji psihijatri i liječnici iz različitih zdravstvenih ustanova iz cijele Hrvatske uključeni u različite znanstvene, stručne, nastavne i javnozdravstvene aktivnosti u Hrvatskoj i inozemstvu, te su svoje djelovanje željeli umrežiti i povezati i na razini stručnog društva. Cilj i svrha novog društva je okupljanje dječjih i adolescentnih psihijatara i drugih stručnjaka koji rade u području zaštite mentalnog zdravlja djece adolescenata radi stručnog i znanstvenog usavršavanja u okviru navedenog biopsihosocijalnog pristupa te načela multifaktorijalnosti etiologije i multimodalnosti u liječenju psihičkih poremećaja djece i adolescenata, suradnje sa znanstvenim i stručnim institucijama, unapređenja i poboljšanja organizacije rada u zdravstvenim ustanovama i položaja specijalista iz ovog područja, suraduje s stručnim liječničkim društvima u HLZ i inozemstvu.

Društvo će djelovati na promicanju važnosti rane dijagnostike, rane intervencije i liječenja mladih s psihički poremećajima, te izradi dijegnostičkih i terapijskih smjernica za liječenje pojedinih poremećaja, destigmatizacije djece i adolescenata koji su često „marginalizirani“ u svojim okolinama, poboljšanje uvjeta i dostupnosti različitih oblika liječenja u RH, rješavanju problema vezanih uz zakonske regulative, prisilnog liječenja mladih, uloge roditelja i skrbnika, te dijeljenja iskustava s kolegama kako unutar RH tako i unutar EU-a. I aktualna događanja vezana uz migracije stanovništva ukazala su upravo da su najranjivija skupina upravo djeca. Cilj je, također, da Društvo svojim radom doprinese stručnom i znanstvenom napretku kliničke dječje i adolescente psihijatrije kao stručne discipline i djelatnosti značajne ne samo u medicini, već i u društvu, te unapređenju zdravstvene zaštite djece i mladih s duševnim smetnjama.

Skup je posebno svojim prisustvom uveličao prof.dr.sc. Norman Sartorius koji je naglasio kako je krajnje vrijeme konačno da se skrb o djeci i adolescentima sa psihičkim poremećajima „vrati“ u okrilje kliničke medicine i da značaj i važnost koja i pripada toj skupini, a nažalost često zanemarenoj i marginaliziranoj. Skupštini su nazočili brojni kolege, kao i predstavnici Ureda pravobraniteljice za prava djece koja je također dala podršku Društvu i kolege iz Slovenije, te predstavnici drugih srodnih Društava HLZ-a.

Tajnim glasovanjem je za predsjednicu izabrana doc.dr.sc Katarina Dodig-Ćurković, dr.med. iz KBC Osijek, doc.dr.sc. Tomislav Franić, (KBC Split) za prvog dopredsjednika i dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić, ravnateljica Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež za drugu dopredsjednicu. Upravni odbor Društva čine istaknuti članovi iz ustanova u RH u zdravstvenih sustavu skrbi o mentalnom zdravlju djece i mladih.