Održana konferencija „Suicidalno i autoagresivno ponašanje u djece i mladih – činimo li dovoljno?“ 04. – 05. rujna 2017. godine u Zagrebu

Dana 04.-05. rujna 2017. g. u Zagrebu, u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora, Šubićeva 9, održana je konferencija „Suicidalno i autoagresivno ponašanje u djece i mladih – činimo li dovoljno?“. Konferenciju su organizirali Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba i Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata-HLZ.

Konferencija je započela nagrađivanom predstavom Verbatim teatra „Silent Screams“. Natalija Đorđević je upečatljivom dramskom izvedbom prikazala unutarnji svijet i doživljavanja mlade osobe koja se samoozljeđuje. Epidemiološke podatke prikazala je voditeljica Registra samoubojstava u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo dr. Maja Silobrčić Radić, spec. epidemiolog prema kojima RH spada u zemlje visokog rizika za suicid u dobnoj skupini 20-24 godine i srednjeg rizika u dobnoj skupini 15-19 godina.

Prim dr. Domagoj Štimac, zamjenik ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba istaknuo je u svojem izlaganju izraziti rizik za suicid u mladih koji su tijekom odrastanja bili izloženi različitim oblicima zlostavljanja i zanemarivanja, a naročito emocionalnom zamenarivanju. Mr. sc. Nenad Jakušić prikazao je karakteristike mladih koji su zbog ingestije medikamenata liječeni u Klinici za dječje bolesti Klaićeva od kojih se kod manjeg broja radilo o suicidalnoj nakani, a kod većg broja o impulzivnom činu ili slučajnom trovanju. Sociodemografske i kliničke karakteristike djece i mladih liječenih na zatvorenom psihijatrijskom bolničkom odjelu Psihijatrijske bolnice za djecu i mlade, Zagreb, prikazala je voditeljica Bolničkog odjela i ravnateljica Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić.

Na konferenciji su sudjelovali i svjetski priznati dječji i adolescentni psihijatar prof. dr. sc. Norbert Skokauskas (Norveška) glavni tajnik Sekcije za dječju i adolescentnu psihijatriju Svjetske psihijatrijske asocijacije koji je prikazao situaciju u Litvi kao zemlji s izrazito visokim stopama suicida u svim dobnim skupinama i intervencije koje se poduzimaju u svrhu prevencije, te prof. dr. sc. Fiona McNicholas (Dublin, Irska) koja je vodila dvodnevnu radionicu o poremećajima hranjenja (rana detekcija i intervencija, sveobuhvatno liječenje i praćenje).

Ana Staničić, prof. psiholog, prikazala je KBT tretman suicidalnog ponašanja u adolescenata koji uključuje rad na povećanju vještina i sposobnosti suočavanja sa stresnim situacijama i prevladavanju negativnih emocionalnih stanja, a mr. Sc. Narcisa Slugan rad školskog liječnika u prevenciji, ranom prepoznavanju i praćenju mladih koje iskazuju suicidalne i autoagresivne oblike ponašanja. Izazove rada psihologa u Savjetovalištu za djecu, mlade i obitelj u Petrinji prikazao je Armin Hadžić, prof.

Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici stručnih društva iz inozemstva, doc. dr. sc. Hojka Gregorič Kumperšćak, predsjednica Slovenskog društva za dječju i adolescentnu psihijatriju, te više kolega iz Srbije.

Sudionici konferencije iz razičitih sustava koji skrbe o djeci i mladima (liječnici, socijalni radnici, psiholozi, nastavnici, odgojitelji) zainteresirano su s predavačima raspravljali kako prepoznati mlade u riziku za auto-agresivno i suicidalno ponašanje te pravovremeno i učinkovito djelovati. Iako je broj počinjenih suicida u Hrvatskoj u padu u posljednih nekoliko godina, važno je nastaviti s intenzivnim preventivnih i terapijskim postupcima svih uključenih u rad s djecom i mladima.

20170904_104624

20170904_105337

20170904_112137

20170904_115054

20170904_125605

20170904_125654

20170904_165656

20170904_165708

20170904_165943

20170905_085711

Hadžić

Slugan

20170905_090217

20170905_185006