Odluka o stavljanju izvan snage-izbor kandidata za specijalizaciju iz dječje i adolescentne psihijatrije

Na temelju čl.31 Statuta Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, v.d. ravnatelja Svebor Javornik, dr.med., donosi Odluku o stavljanu izvan snage Odluke Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež Ur. Broj: 49-1/23 od 09. siječnja 2023. o izboru specijalizanta za provođenje specijalističkog usavršavanja iz dječje i adolescentne psihijatrije, u dijelu u kojem se u 1. točki, pod rednim brojem 2. izabire Jelena Kosor, dr.med.

Odluku  možete preuzeti na poveznici.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež