Odluka o poništenju natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Odluka o poništenju natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme možete preuzeti na poveznici
Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež