Odluka o neizboru kandidata

Odluka o neizboru kandidata za radno mjesto medicinske sestre-tehničara