Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz dječje i adolescentne psihijatrije

Na temelju natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 111/23 od 27. rujna 2023. i Jutarnjem listu od 27. rujna 2023. za izbor kandidata za specijalizaciju iz dječje i
adolescentne psihijatrije, nakon provedenog postupka sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN83/15), izabiru se sljedeći kandidati:
– Ivan Ljoka, dr. med.
– Klara Katarina Lihtar, dr. med.
– Kiara Turković, dr. med.

Odluku i listu kandidata pristupnika možete preuzeti na poveznici.

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež