Obavijest posjete

Posjete se mogu dopustiti za djecu za koje su njihovi odjelni liječnici procijenio da je posjeta potrebna i u dogovoru sa njima.