Obavijest o posjetama pacijenata na bolničkom odjelu

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju posjete djeci su organizirane na slijedeći način:

  1. Posjetu je potrebno prethodno telefonski najaviti za točno određeno vrijeme u danu, Tel.broj: 4862 511 (za djecu na adolescentnom odjelu te malom odjelu)
  2. Posjete se odvijaju svakodnevno i vikendom u periodu od 14:30 h do 17:30 h, u trajanju od 15 minuta u dvorištu bolnice (u slučaju kiše postavljen je šator i novokonstruirana kućica na dvorištu)
  3. Posjeta je ograničena na jednu osobu, kako bi se što više smanjio rizik eventualne zaraze Covidom 19
  4. Prije posjete se ispunjava obrazac epidemiološke anamneze koji možete preuzeti u elektronskom obliku na našoj stranici te ispuniti prije dolaska
  5. Osoba koja dolazi u posjetu obavezna je imati zaštitnu masku za lice tijekom cijelog trajanja posjete te održavati preporučenu udaljenost
  6. Molimo Vas da poštujete dogovorene termine posjeta, budući da je u određenom vremenu posjeta omogućena samo jednom djetetu

Hvala!