Obavijest o izboru po natječaju za medicinsku sestru/tehničara na nedoređeno vrijeme

Po raspisanom natječaju za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 94 od 02. rujna 2015. godine izabran je Nikola Rakarić.