Natječaj za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto stručni savjetnik/savjetnica za računovodstvene poslove, medicinska sestra/tehničar i kuhar/kuharica

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

 

 1. STRUČNI SAVJETNIK/ SAVJETNICA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana.

 

Uvjeti za zapošljavanje:

 •  završen Ekonomski fakultet
 • diplomirani ekonomist/magistar ekonomije
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o završenom fakultetu
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, 2 izvršitelja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutnih radnika.

Uvjeti za zapošljavanje:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

3. KUHAR / KUHARICA, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratk aodsutnog radnika.

Uvjeti za zapošljavanje:

 •  završena srednja škola za zanimanje kuhar
 •  najmanje 12 mjeseci iskustva u struci

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za _______________» (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.