Natječaj za prijem radnika u radni odnos za mjesto stručni savjetnik/savjetnica za računovodstvene poslove

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J

1. STRUČNI SAVJETNIK / SAVJETNICA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE , m/ž, – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, a do dobivanja suglasnosti za zapošljavanje ministra zdravstva.

 

Uvjeti za zapošljavanje:

  •  završen Ekonomski fakultet
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome o završenom fakultetu
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

Za radna mjesta potrebno je izvrsno poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Za natječaj za radno mjesto stručni savjetnik / savjetnica za računovodstvene poslove“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.