Natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto profesor psihologije/magistar psihologije

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

1. PROFESOR PSIHOLOGIJE / MAGISTAR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika.

Uvjeti za zapošljavanje:

  • diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
  • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
  • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

 

Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za _______________» (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.