Natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – prvostupnica/prvostupnik sestrinstva i medicinska sestra/tehničar

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se do povratka odsutne radnice s bolovanja, odnosno porodiljnog i roditeljskog  dopusta

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 •  položen stručni ispit
 •  odobrenje za samostalan rad
 •  najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

Za radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme“ ili „Natječaj za medicinsku sestru/tehničara SSS na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.