Natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – profesor psihologije i kuhar

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravstva KLASA: 100-01/14-03/297, URBROJ: 534-07-1-2-1-14-10, od 20. kolovoza 2014. godine i suglasnosti ministra zdravstva KLASA: 100-01/14-03-297, URBROJ: 534-07-1-2-1-14-02, od 25. travnja 2014. godine, objavljuje

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

1. PROFESOR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 •  diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u polovici radnog vremena (dvadeset sati tjedno) a do povratka radnice na rad s punim radnim vremenom.

2. KUHAR, m/ž, 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja škola za zanimanje kuhar
 • najmanje 12 mjeseci iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • preslik diplome
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i rednim brojem 2. potrebno je poznavanje rada na računalu.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za profesora psihologije na određeno vrijeme“ odnosno „Natječaj za kuhara na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.