Natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – medicinska sestra/tehničar

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/15-03/203 URBROJ: 534-04-1-1-15-26 od 01. prosinca 2015. godine, objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

 

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, – 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

  • završena srednja medicinska škola općeg smjera
  • položen stručni ispit
  • odobrenje za samostalan rad
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • presliku odobrenja za samostalni rad
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o radnom iskustvu

 

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

Potrebno je poznavanje rada na računalu.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a do povratka radnika na rad.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za medicinsku sestru/tehničara».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.