Natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – stručna prvostupnica m/ž, medicinska sestra m/ž

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-0/15-03/203, URBROJ: 534-4-1-1/2-15-10, od 5. lipnja 2015. godine i suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-1/16-03/292, URBROJ: 534-04-1-1-16-02, od 29. ožujka 2016. godine objavljuje

 

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA, m/ž, – 3 izvršitelja

 

Radni odnos zasniva se do povratka odsutnih radnica s bolovanja, odnosno porodiljnog i roditeljskog dopusta.

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, – 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 •  položen stručni ispit
 •  odobrenje za samostalan rad
 •  najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

Za radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme“ ili „Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.