Natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – profesor psihologije i diplomirani socijalni radnik

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/15-03/203, URBROJ: 534-4-1-1/2-15-11, od 05. lipnja 2015. godine i temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/15-03/203, URBROJ: 534-04-1-1-15-2, od 26. ožujka 2015. godine, objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. PROFESOR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:
– diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
– 12 mjeseci radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad (licenca)

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– presliku diplome
– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
– presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
– dokaz o radnom iskustvu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

2. DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK – MAGISTAR SOCIJALNOG RADA, m/ž, 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:
– diplomirani socijalni radnik/ica (magistar socijalnog rada) – VSS
– 12 mjeseci radnog iskustva u struci
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad (licenca)

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
– životopis
– presliku diplome
– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
– presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
– dokaz o radnom iskustvu
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci)

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
Za radna mjesta pod redni brojem 1 i rednim brojem 2 potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za profesora psihologije na neodređeno“, odnosno „Natječaj za diplomiranog socijalnog radnika na neodređeno vrijeme“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Psihijatrijska bolnica
za djecu i mladež