Natječaj za prijam radnika u radni odnos za radno mjeto doktor medicine specijalista psihijatrije i profesor psihologije

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana.

 Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen medicinski fakultet
 • završena specijalizacija iz psihijatrije
 • položen državni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
 • presliku dokaza o položenom državnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

 

2. PROFESOR PSIHOLOGIJE / MAGISTAR PSIHOLOGIJE, m/ž, 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 90 dana.

Uvjeti za zapošljavanje:

 • diplomirani psiholog (magistar psihologije) – VSS
 •  12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan radUz

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

 

Za sva radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za _______________» (navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Obavijest o izabranom kandidatu

Obavijest o rezultatima natječaja