Natječaj za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto medicinska sestra/tehničar i stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos za radno mjesto

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, – 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 •  završena srednja medicinska škola općeg smjera
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

 

2. STRUČNA PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA, m/ž, – 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. potrebno je poznavanje rada na računalu.

Radni odnos za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. zasniva se na određeno vrijeme a do povratka radnika na rad.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za medicinsku sestru/tehničara» ili «Natječaj za stručnu prvostupnicu / prvostupnika sestrinstva».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.