Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme (prvostupnik sestrinstva)

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, temeljem suglasnosti ministra zdravlja KLASA: 100-01/14-03/297, URBROJ: 534-07-1-2-1-14-08, od 23. srpnja 2014. godine, objavljuje

N A T J E ČA J
za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Prvostupnik sestrinstva, m/ž, – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se do povratka odsutne radnice s bolovanja, odnosno porodiljnog i roditeljskog dopusta

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu
 • Za radno mjesto potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

Psihijatrijska bolnica
za djecu i mladež