Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radna mjesta: medicinska sestra/tehničar, stručna/i prvostupnica/prvostupnik sestrinstva, administrator/administratorica i liječnik specijalist psihijatar

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radna mjesta

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, – 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.Potrebno je poznavanje rada na računalu.Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a zbog povećanog opsega posla u trajanju od tri mjeseca.

 

2. STRUČNA PRVOSTUPNICA/PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA, m/ž, – 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen stručni studij za sestrinstvo, prvostupnik
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Radni odnos zasniva se do povratka odsutne radnice s bolovanja. Potrebno je poznavanje rada na računalu.

 

3. ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA BOLNICE, m/ž, – 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja škola društvenog usmjerenja (gimnazija, upravna škola, ekonomska škola)
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

 Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Potrebno je izvrsno poznavanje rada na računalu. Radni odnos zasniva se do povratka odsutne radnice s porodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

3. LIJEČNIK SPECIJALIST PSIHIJATAR, m/ž, – 1 izvršitelj

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen medicinski fakultet
 • završena specijalizacija iz psihijatrije
 • položen državni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
 • presliku dokaza o položenom državnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme s radnikom – korisnikom mirovine. Radni odnos s radnikom zasnovat će se do polovice punog radnog vremena.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom za natječaj uz navedeno radno mjesto.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.