Natječaj za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J za prijam radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR m/ž – 1 izvršitelj

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla

 

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 •  životopis
 •  presliku diplome
 •  presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 •  presliku odobrenja za samostalni rad
 •  dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 •  presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  dokaz o radnom iskustvu

 

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, m/ž, 1 izvršitelj

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika.

 

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završena srednja medicinska škola općeg smjera
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 •  životopis
 •  presliku diplome
 •  presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 •  presliku odobrenja za samostalni rad
 •  dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 •  presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  dokaz o radnom iskustvu

 

Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5 godina, stručni ispit nije potreban.

Za radna mjesta potrebno je poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom „Natječaj za medicinsku sestru/tehničara na određeno vrijeme“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.