Natječaj za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto – doktor medicine specijalista psihijatrije

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ, ZAGREB, Ul. Ivana Kukuljevića 11, objavljuje

N A T J E ČA J

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA PSIHIJATRIJE, m/ž, 1 izvršitelj

 

Uvjeti za zapošljavanje:

 • završen medicinski fakultet
 • završena specijalizacija iz psihijatrije
 • položen državni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • jedna godina radnog iskustva u struci

 

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diploma o stručnoj spremi i zvanju
 • presliku dokaza o položenom državnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 90 dana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave treba podnijeti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb, Ul. Ivana Kukuljevića 11, s naznakom «Natječaj za doktora medicine specijalistu psihijatrije».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.